Angband.oook.cz
Angband.oook.cz
AngbandVariantsLadderForumCompetitionComicScreenshotsFunniesLinks

The EyAngband Screenshots Gallery: Yikes! by <lemming030@ntlworld.com>

                                                                                
Ursa     ##########                                          ###############        ##########       
Priest    .ZZZZZZZZ#         #####                              #............U#        #.......@#       
Archpriest  ########Z#         #...#                              %....U........#        #........#       
LEVEL   50 $$$$$$$#Z#      #######...#######                           #........._...#       ###........#       
NEXT ******* $$$$$$$#Z##############...............#####%%%%#%#%%#########################################%...ll........###############......*...#       
AU  766218 $$$$$$$+ZZZZZZZZ......................U......U...................>...............................lll.......................#........#       
/}=="~(()]]] $$$$$$$#Z##############.......-......U####%#%%%#%###%#######################################%%...lll.......###############..........#       
STR!  30/30 $$$$$$$#Z#      #######...#####U####%#%%##%%###                    %##_###l#######       #.#........#       
INT!  26/26 ########Z# ###       #...#  #UUUUUUUU.......######                   %.# #....#     ########.#........#       
WIS!  30/30 ....ZZZZZ# #.#       #####  ######%##%%#%%%......#               *   #.# ####.#     #........##########       
DEX!  27/27 ########## #.#                  %%%###.#                   #.#  #.#     #.########            
CON!  29/29      #.#                     #.####                 #.#  #.###########+####              
CHR:  24/24      #.#                     #....#              *   #.#  #.............+..#              
         #######.#    ###               ####.##########            ###.#### ################.#              
Cur AC  101 ######.......#    #.#   ###             #.#........#  ###     %######......#        #.#              
HP 1227/1227 .#.#.+.#####.#    #.#   #.##########%%####%%%%%######+#.......s#  #.#     #........,.,.#        #.#              
SP  499/507 ...U.###  #.#    #.#   #..U........^.......+.+.....+......U...#  #.#     #...........^#        #.#              
       .#U#.#   #.#    #.#######.###########%%#%#%%#+#######'#........######.#    * #.......,....#        #.#              
       ##.###### #.#    #.........#         %.%### #.##....#####.....##     #..........U,#        #.#              
       #......# #.#    #.#########     *   %....# #.#######  #.###..%     #U........>###        #.#######           
       ######.# #.#    #.#             %#%#.# #.#     #U# #..%     ############         #.....d.#           
          #.# #.#    #.#              #.# #.#     #.# #%.%                    ######.######         
          #.# #.#    #.#              #.# #.######  #.# %.#                      #......#         
          #.# #:####### #.#########          #.# #.##...######.# %.%                      ######.#         
          #^# #.......####.#.......#          #P# #..+......?...% #.#    ###############             #.#         
          #.# #######....U.#*......#          #.# ##.##...######## #.%    #.............#             #.#         
          #.#    ########......`#          #.# #...........#   #.%    #.###.....U...#             #.#         
          #.#        #.......#          #.###.UX........#   %.#    #.#..........U#             #.#         
          #.#        #.......#          #...............#   #.#    #.#.#..U......#             #.#         
          #.#########    ##.######          #######.#...##%#%   #.##########.#.#.........#             #.#         
       ###  #.........#    #.#                #.#...#     #............#.######.####             #.#         
       .>#  #########.###   #.#                #.#U..#     ##############.#  #.#               #.#         
       ###      #...#  ###.#                #.##%##           #U#  #.#               #.#         
              ###.#  #.#.#             ######.....#           #.#  #.#               #.#         
               #.######'#.#             #.....U....%  *         #.#  #.#              ###S####       
               #......'.#.#             #####.%#%#.%           #.#  ##.#######           #..SSSS#       
               ########.#.# *            ####.##%%.###########      #.#  #..#.#...#           #.SSSSS#       
       ##############    #...#'###%###%#######%#%#%#########....C..............##############'#####U.._....#######################.SSSSS#       
       .............#########.#.'.'..........s...A.........+..'...V............U...............'.+...'#....$U#.............'.'U..:.....SSS.#       
       ###########............########%%#########%%#%#######+##....n..U...........##############+#####........###########..###+######......#       
            ############a#              #.##%%##%%#.###.########      #.#  #........#     ##.# #.#  ###.####       
                 ###              #.##   #.# #.#          ###  #..#.#...#     #.###.#   ###         
                                 %..#   #+# #.#             ##########     ##..##.####            
                                 ##.#%#%  #.# #.#                      #...'.....#            
                       *          %.>..#  #.# #.#                      ###+#####.###################   
       ###                         ####.#  #.# #.#             #####        #.#...P..........H........#   
       ..#                           #.#  #.# #m#             #...#        #.#.#####################.#   
       ..#####             *         %%#*#%.#####.###.#           ####...####       #.#.#..............=....#.#   
       ......#########################%%%%#################..............#'########################.........#       #.#.#........###........#.#   
       ..................+.+............U.................'................+................U...+.+.........#       #.+.#........# #........+.#   
       ......#############+##########%#%%%#################..............##########################.........#       ###.#..U.....###...G....#.#   
       ......#  ########.#               #........U...(.#            ####...####        #.#...................#.#   
       #######  #^.......#               ###%##.%%#######              #..U#         #.#####################.#   
            #.########                  %..%                 #####         #...........F...........#   
            #.#                     ##$#                             #.#######################   
            #.#                      #.%                             #.#  #########        
            #.#          *           #.#%%%#######                        #.#####..U....###########   
       ###    #.#                      #U..\.......#                        #.##............U.......#   
       #+#####  #.#                      #...........####                      #.##....................#   
       ......######.#                      #.............U#                      #.##....................#   
       .............#                      #..............#                      #......$................#   
       ......########                      #..............#                      ####.CCC................#   
       #######                         #.?.._..U......#                        #CCCCC...............#   
                      *             #..............%                        #CCCCC...~......U....#   
                                   #########%%#%%##                        #CCCCC...............#   
                         Fast (+27)      Lev 86 [********************************************************************************]
Yikes!
Eww... Those Greater Balrogs don't look too happy. Bet I can kill them though... ;) (and I did in the end :)

Posted on 11.3.2003 01:52

Related character dump:
Creagh, L50 Ursa PriestComments?

On 14.3.2003 18:40 pav wrote:
Money pit with rainbow hounds pack looks more interesting to me ;)Seen 1595 times.


Back to The Gallery
Download this screenshot
Write comments

Your email
or Log into forum
Send me email when someone comments this screenshot

Type the text from the above image:

Your comment

angbanders here | server time is 19:29 Prague time
site contact Pav Lucistnik