Angband.oook.cz
Angband.oook.cz
AngbandVariantsLadderForumCompetitionComicScreenshotsFunniesLinks

The Angband Ladder: TomeNET

Variant: Race: Class:
Name: Player: Order:

Found 462 dumps.
[ 1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | 151 - 200 | 201 - 250 | 251 - 300 | 301 - 350 | 351 - 400 | 401 - 450 | 451 - 462 ]

 namerace classlevelexperienceturncountmax depthvariant updatedby
151DaralinHalf-Troll Adventurer509,099,999 34TomeNET 4.3.01 comment28.3.2005 06:41 updatedtheo@nightpath.de
152TungstenHuman Mimic508,749,999 9TomeNET 4.1.71 comment3.8.2003 06:55 updatedtony_zeigler@yahoo.com
153PwnedDwarf Warrior508,399,999 9TomeNET 4.1.7 3.8.2003 05:11 updatedrgholson@swbell.net
154Goro V.Half-Troll Warrior507,517,776 34TomeNET 4.2.22 comments10.9.2004 19:43 updatedmail@c-blue.de
174MoonlightHalf-Troll Adventurer506,999,999  TomeNET 4.4.01 comment16.4.2007 18:21 updatedrmpedg3@gmail.com
175SnowHuman Druid506,999,999 34TomeNET 4.4.02 comments12.5.2007 14:58rmpedg3@gmail.com
172AtlantisDwarf Druid506,999,999 34TomeNET 4.4.2 18.7.2009 21:56 updatedtheo@nightpath.de
173AkhorahilDunadan Istar506,999,999 50TomeNET 4.4.4b 28.3.2010 07:38 updatedgoobernut666@yahoo.com
168LovaGnome Istar506,999,999 34TomeNET 4.4.8c4 comments9.4.2012 00:47djonih@gmail.com
169NessaHuman Shaman506,999,999 30TomeNET 4.4.8c5 comments26.4.2012 16:03djwolf@mbnet.fi
170FormenosMaia Shaman506,999,999 34TomeNET 4.5.21 comment23.1.2013 18:59djwolf@mbnet.fi
171SlimeDwarf Rogue506,999,999 33TomeNET 4.5.3b1 comment18.6.2013 16:48djwolf@mbnet.fi
155SpiderDraconian Mimic506,999,999 10TomeNET 4.5.3b1 comment27.12.2013 21:20 updatedUglySquirrell
156UippoGnome Istar506,999,999 34TomeNET 4.5.6 25.4.2014 15:22 updateddjwolf@mbnet.fi
157PrathDark-Elf Istar506,999,999 118TomeNET 4.5.53 comments12.11.2014 15:23 updatedPondos
158Old JackHalf-Orc Archer506,999,999 34TomeNET 4.5.8a1 comment2.1.2015 15:57 updatedArjen
159DoomDwarf Warrior506,999,999 34TomeNET 4.5.8a3 comments18.1.2015 20:34 updatedclouded
176ReaperMaia Mimic506,999,999 34TomeNET 4.7.0b 12.1.2017 19:13 updatedrmpedg3@gmail.com
177SomaGnome Archer506,999,999 34TomeNET 4.7.12 comments22.3.2017 14:54 updatedclouded
178SunspireDraconian Mimic506,999,999 34TomeNET 4.7.12 comments20.5.2017 16:43 updatedshannon.efreet@hotmail.fr
179ZilK1llHalf-Troll Warrior506,999,999 34TomeNET 4.7.12 comments19.6.2017 14:44 updatedhubert.sidwa@gmail.com
160HessuDwarf Paladin506,999,999 35TomeNET 4.7.21 comment18.12.2018 09:45 updatedatommiska322@gmail.com
161AtheistHalf-Troll Warrior506,999,999 37TomeNET 4.7.23 comments16.4.2019 02:47 updateduloxaa@gmail.com
162GrakyrDraconian Mimic506,999,999 34TomeNET 4.7.21 comment23.4.2019 19:37 updatedlserlapl@gmail.com
163GrodakHalf-Orc Shaman506,999,999 35TomeNET 4.7.2 9.5.2019 12:02 updatedlserlapl@gmail.com
164BerserkMaia Ranger506,999,999 35TomeNET 4.7.21 comment12.6.2019 21:28 updateduloxaa@gmail.com
165LuurangoVampire Death Knight506,999,999 34TomeNET 4.7.22 comments7.10.2019 08:54 updatedatommiska322@gmail.com
166Maxon IIDwarf Shaman506,999,999 33TomeNET 4.7.2 26.8.2020 00:32djwolf@mbnet.fi
167MolochHalf-Orc Shaman506,999,999 34TomeNET 4.7.3Test1 comment22.7.2020 22:16 updatedclouded
180WilHalf-Troll Warrior506,970,105  TomeNET 4.5.3b1 comment5.6.2013 20:17wilroz@gmail.com
181Nessa IVHuman Shaman506,967,326 36TomeNET 4.5.3b1 comment21.7.2013 10:06 updateddjwolf@mbnet.fi
182MattopesuriMaia Hell Knight506,914,813 49TomeNET 4.7.1a1 comment17.8.2018 18:41 updatedatommiska322@gmail.com
183YamiGnome Shaman506,894,703 34TomeNET 4.7.3Test 5.6.2020 21:59 updatedclouded
184ErrataHuman Istar506,853,908 34TomeNET 4.5.93 comments15.2.2015 13:37 updatedclouded
185MelecheshMaia Paladin506,800,726 34TomeNET 4.7.0b18 comments25.12.2016 02:20Avenger
186AtanamirHuman Ranger506,797,651 32TomeNET 4.4.8c2 comments25.6.2012 04:21djwolf@mbnet.fi
187TurveHalf-Troll Warrior506,753,429 34TomeNET 4.7.2 4.2.2019 01:56 updatedatommiska322@gmail.com
188WunderwuzziHalf-Orc Rogue506,633,565 34TomeNET 4.4.8a 12.6.2012 21:38 updatedtheo
189Fusha IIHuman Shaman506,588,737 34TomeNET 4.6.0 26.6.2015 06:59 updateddjwolf@mbnet.fi
190T-BagHuman Rogue506,572,368 37TomeNET 4.4.0e2 comments8.7.2008 06:39randonneur@naver.com
191LiarHalf-Troll Archer506,476,263 34TomeNET 4.4.2 18.7.2009 21:58 updatedtheo@nightpath.de
192IgroglazHalf-Elf Warrior506,450,188 8TomeNET 4.7.1b4 comments12.3.2018 00:31 updatedtangar
193MNOPHuman Runemaster506,443,633 34TomeNET 4.4.4a1 comment7.11.2010 19:26 updatedxephon1@naver.com
194Mad PandaHalf-Troll Rogue506,430,279 33TomeNET 4.4.7 12.6.2012 21:36 updatedtheo@nightpath.de
195TurbokrzakMaia Rogue506,428,445  TomeNET 4.7.21 comment3.6.2019 10:15 updatedghmbp9@gmail.com
196NiwarHuman Warrior506,243,882 34TomeNET 4.5.3b 14.8.2013 00:09 updateddjwolf@mbnet.fi
197FateHalf-Troll Rogue506,208,661 34TomeNET 4.4.7 12.6.2012 21:36 updatedtheo@nightpath.de
198Slime IIDwarf Rogue506,207,588 35TomeNET 4.5.71 comment1.9.2014 21:59 updateddjwolf@gmail.com
199HaaothaMaia Priest506,144,791 34TomeNET 4.7.21 comment24.4.2019 19:56 updatedlserlapl@gmail.com
200MimaulosDunadan Mimic506,111,516 34TomeNET 4.7.1a2 comments19.4.2018 03:05 updatedlogos

winneralivedead

Show all dumps ~ Show latest dumps
Submit your dump!

angbanders here | server time is 01:45 Prague time
site contact Pav Lucistnik